Polityka prywatności

RODO

Zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: RODO), York Promotion Beata Jasińska ul. Staropolska 53 lok. 4, Kowale, 80-180 Gdańsk; REGON 192736261 ; NIP 739-187-25-86, informuje, że jest Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa w dedykowanych formularzach kontaktowych (dalej jako: York Promotion lub Administrator).

York Promotion zbiera i przetwarza wyłącznie dane, które posłużą do udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas wystąpienia, w celach przekazania informacji na temat naszych produktów i usług oraz marketingu własnych produktów.

Ujawnione przez Państwa w formularzu dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a więc dla realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu York Promotion jako administratora w postaci nawiązania i utrzymania kontaktów z klientami i potencjalnymi klientami. By jednak móc przekazać Państwu szczegóły związane z ofertą York Promotion za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub numeru telefonu, konieczne jest otrzymanie Państwa zgody na tę formę komunikacji.

York Promotion przetwarza ujawnione przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego dane osobowe wyłącznie do czasu udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas wystąpienie, a po tym czasie przez okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z udzieloną odpowiedzią. Po tym czasie Państwa wystąpienia są usuwane bądź anonimizowane, a więc pozbawiane w sposób trwały wszelkich informacji, które pośrednio lub bezpośrednio mogłyby identyfikować Państwa z odnotowanym wystąpieniem.

Wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego znajdującego się niniejszym w serwisie jest dobrowolne, ale niezbędne dla nawiązania z Państwem kontaktu, którego oczekujecie wysyłając formularz.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą one podlegały profilowaniu. Zebrane dane osobowe przez York Promotion nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom ani podmiotom, chyba że:

  • będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa; lub
  • uprzednio wyrażą Państwo na to zgodę – wówczas York Promotion może udostępnić Państwa dane wyłącznie dla celów wskazanych w zgodzie oraz wyłącznie tym podmiotom, które zostały przez Państwa uprawnione do uzyskania do nich dostępu; lub
  • zostanie zawarta stosowna umowa powierzenia gwarantująca ochronę Państwa praw i prywatności.

Jednocześnie informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Jednocześnie Administrator informuje o przysługującym Państwu prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadkach, gdy zachodzą stosowne do tego okoliczności przewidziane przez RODO, mają Państwo również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz do ich przeniesienia. Mają Państwo również prawo do usunięcia swoich danych w przypadku, gdy cel dla którego zostały pozyskane ziścił się oraz zezwalają na to przepisy prawa.

York Promotion zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności, jednocześnie zapewnia, że prawa użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na niniejszej stronie. Korzystanie ze Strony internetowej Administratora oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie informacje, reklamy i cenniki zamieszczone w tym serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.


Cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny przez Użytkowników i nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji o Użytkowniku. Działanie to nie służy zbieraniu ani przetwarzaniu danych osobowych. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji cookies za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika. W witrynie pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Użytkownik może uzyskać dostęp do zgromadzonych plików cookies znajdujących się na dysku lub w pamięci urządzenia, wykorzystywanego do korzystania z serwisu, poprzez analizę zawartości plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Istnieje możliwość wyłączenia funkcji cookies za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie funkcji cookies może powodować nieprawidłowości lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z serwisu.

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla Użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele ciasteczek pomaga w wygodnym korzystaniu ze strony.

pl_PLPolski